Piec kaflowy – O-PK-5

Piece z serii Royal Nosta to bogactwo i kunszt ceramików i zdunów tworz±cych pieca na przestrzeni XVII i XIX w. w ca³ej Europie. To misternie odtworzone na nowo modele kafli z zastosowanym specjalnie na te potrzeby wk³adem grzewczym Spartherm.
Obecnie mo¿liwe jest cieszenie sie dajacych ciep³o kafli oraz wizj± p³on±cych siê polan i gr± swiate³ trzepoc±cych p³omieni.

Ka¿dy z piecy wystêpuje w wersji szkliwionej jednokolorowej, jak równie¿ kafle mog± byæ malowane innym szkliwem lub na specjalne zamówienie malowane z³otem.

Wymiary:

wysoko¶æ: 297m0 mm
szeroko¶æ: 1150 m
g³êboko¶æ: 855
wymiary frontu: 480 x 620
waga: 1150 kg
usytuowanie: naro¿ne i frontowe

Zapytaj o Wycenę Pieca